Ekonomi | AJANSHABER.NET

Ekonomi ve enerjiye ilişkin ‘torba teklif’ Meclis’e sunuldu | AJANSHABER.NET

TBMM Başkanlığı’na sunulan 14 maddelik kanun teklifine göre; madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmı taşınabilecek. Zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden, madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise madencilik faaliyetleri yürütecek geçici tesislerin inşasına izin verilmesi için biyolog ve ziraat mühendisinin aralarında bulunduğu uzmanlardan görüş alınacak. Görüş doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca belirlenecek bir alanda; dikim normlarına uygun, maden faaliyeti yürütülecek alanla eş değer büyüklükte, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin bahçesi tesis edilecek.

LİMANLARIN İŞLETME SÜRESİ 49 YILA KADAR UZATILABİLECEK

Daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen limanların işletme süreleri ile ilgili madde yeniden düzenlenecek. ‘Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici maddeyle, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanların, işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılabilecek. Düzenleme ile BOTAŞ’ın borçları, Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

GSS PRİM VE CEZALARI

31 Aralık 2012’den önce, Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile ‘Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’ hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin sona ermesinden sonra komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılacak.

TOPLU SÖZLEŞME DESTEĞİ

Kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılacak.

TEDAŞ BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Özelleştirme, devir işlemleri esnasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (TEDAŞ) devredilmiş olan alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek. TEDAŞ’a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara ilişkin yapılandırma imkanı da getirilecek. 1 Ekim 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma başvurusunda bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alınacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu