Güncel | AJANSHABER.NETGündem | AJANSHABER.NET

Kırklareli 4 koldan kirletiliyor | AJANSHABER.NET

MERT İNAN İstanbul – Raporda, kentte sanayinin gelişme gösterdiği ancak tarımsal üretim halen önemini koruduğu belirtilirken, “Tarım alanlarının miras yolu ile bölünerek işletmelerin küçülmesi, tarımsal üretim ve istihdam açısından önemli sorunlar yaratmaktadır. Toprak tahlili yapılmadan bilinçsizce yılların alışkanlığı ile yapılan gübreleme de toprak kirliliği üzerine çok büyük etki yapmaktadır” dendi. Raporda, Kırklareli’nde ısınmada yoğunlukla kömür kullanıldığı, plansız şehirleşme, motorlu taşıt sayısının artması, sanayinin gelişmesi, topografik ve meteorolojik şartlar gibi nedenlerden dolayı hava kirliliği yaşandığı, kullanılan yakıt kalitesinden kaynaklanan kirliliği kontrol etmek üzere şehirde bulunan linyit kömür ocakları ile satış yerlerinin denetiminin yapılması gerektiği vurgulandı. 

Şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan taş ocaklarından dolayı oluşan tozun, şehrin hava kalitesi üzerine olumsuz etkilediği belirtilerek, “Sanayi tesisleri ile yerleşim alanları arasında belirli mesafe bırakacak imar düzenlemeleri yapılmalı, kent içindeki sanayi tesisi ve imalathanelerin kent yerleşimi dışına taşınması için altyapı çalışmaları yapılmalıdır” denildi.

Sularda ileri derece kirlilik

Kırklareli’ndeki sanayi yoğunluğunun su kirliliği üzerindeki etkisine de değinilen raporda, şu saptamalara yer veriliyor: “Sanayiden kaynaklanan atık suların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi ile kirlenen suların, hem ekolojik dengeyi bozduğu hem de daha sonra sulama suyu olarak kullanıldığında sudaki kirleticilerin toprağa ve bitki örtüsüne zarar verdiği bilinmektedir. Ergene Irmak suyuna karışan kirlilik oranı yüksek sanayi atıkları tarımsal ekonomik kayıplara ve ekolojik tahribata neden olmaktadır. Mevcut yerleşim alanları ve sanayi tesislerinden kaynaklanan kirlilik nedeniyle Meriç, Tunca ve Ergene nehirlerinin sulama suyu kalitesi kirlilik nedeni ile çok düşmüş ve Ergene suyunun kullanılması önemli ölçüde sakıncalı hale gelmiştir.”

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu