Gündem | AJANSHABER.NET

Merkez Bankası Zorunlu Karşılık Oranlarını Artırdı – Birlik Haber Ajansı

Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre Döviz cinsinden hesaplar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 4’ten yüzde 8’e çıkarıldı

Kur korumalı (KKM) hesaplar için zorunlu karşılık oranı, 6 aya kadar vadede yüzde 30’dan yüzde 25’e düşürüldü.

BHA-İSTANBUL

Resmi Gazete

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “yüzde 4’tür” ibaresi “yüzde 8’dir” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2- Bu Tebliğ 19/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu