Güncel | AJANSHABER.NETGündem | AJANSHABER.NET

Şiddete karşı birlikte güçlüyüz | AJANSHABER.NET

Kadınlara, kız çocuklarına ve kırılgan gruplara yönelik şiddetle mücadele eden sivil toplum kuruluşları, 16 Günlük Aktivizm kampanyası kapsamında şiddetle nasıl mücadele ettiklerini anlattı.

Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği / Erzincan

Katre Yönetim Kurulu üyesi İlknur Akbaba; 2019 yılında Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği’ni alanda çalışan feminist kadınlar olarak kurduk. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminist perspektifi benimseyen çalışmalar yürütüyoruz. Farklı illerdeki kadın örgütleri ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapıyoruz. Danışma merkezimizde şiddet mağdurlarına, hukuki, sosyal ve psikolojik destek sağlıyoruz. Şiddete maruz kalan hedef kitlemizle çalışırken feminist perspektifle, “mağdurun beyanı esastır” ilkesi doğrultusunda, hiyerarşik bir ilişki kurmadan, kurtarıcı rolüne bürünmeden, yargılamadan, dayanışmayı esas alarak destek sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve sağladığımız desteğin amacı ayrım gözetmeksizin toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının sağlanması, şiddetin normalleştirilmesine neden olan kabul ve tutumların sorgulanması, şiddetin toplumsal bir sorun olduğu gerçeğinin farkına varılması ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmesi. Bu amaçlar doğrultusunda saha çalışmaları, atölye çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler düzenliyoruz.

Psikolojik destek…

Baştan Kadına Yönelik Şiddet Ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği / Balıkesir Ayşegül Küçükafacan – Yönetim Kurulu Başkanı;?Şiddete maruz bırakılmış kadınların dava takiplerini yaparken aynı zamanda sosyal yaşama entegre olabilmeleri için psikolojik destek sağlıyoruz. Bir danışanımızın ilk geldiği günkü çaresizliğini hatırlıyorum. Şu anda il değişikliği yaparak çocukları ile yeni bir hayata başladı. Bu danışan proje kapsamında aldığımız profesyonel psikolojik destekle güçlendi.  Şiddeti bir sorun ağacında tanımlarken nedenlerini sıraladığımız başlıklardan biri olan “ekonomik özgürlük – kadın istihdamı” konusunun alt başlığında “kreş sorununu” ele alacağız. Bu konuda Balıkesir Kent Konseyi Kadın Meclisi’nde çalışma başlatılması konusunda teklifimiz kabul edildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel alındığı “ Baştan Öğrenci Topluluğu” kurulacak. kesmeden devam ediyor.

Güvenli alanlar oluşturuyoruz

Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği / Kocaeli Gülfer Kırbaş – Koordinatör;  Kadınların güçlendiği, kadına yönelik şiddetin son bulduğu ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı kentler hayaliyle 2017’den beri Kocaeli merkezli çalışmalar yapıyoruz. Gençlerin ilişkilere dair konuşabilmesi ve deneyimlerini paylaşabilmesi için güvenli alanlar oluşturma hedefiyle tasarladığımız Eşitlik ve Güvenli İlişki Atölyelerini  özellikle gençlerin katılımıyla yaygınlaştırıyoruz. Atölyeleri, 2022 yılında Kocaeli ve Eskişehir’de 400’den fazla gencin katılımıyla uyguladık. Yereldeki sivil toplum kuruluşları, kurumlar, yerel medya, öğrenci toplulukları ve siyasi partilerin eğitim taleplerini de karşılıyoruz. içindeyiz.

Hukuksal ve psikolojik destek

Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği / Antalya Uzman Psikolog Vildan Temelkuran; Derneğimiz, kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın önüne geçmek üzere mücadele ediyor. Şiddete uğramış ya da uğrama riski olan kadınlara gönüllü avukat ve psikologlar aracılığıyla hukuksal ve psikolojik destek sağlıyoruz ve her yıl 20 kişiye 16 hafta süren KİHEP (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) eğitimi veriliyor.  Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Antalya Birimi iş birliğiyle de birimde gönüllü olarak çalışmak isteyen psikoloji öğrencilerine toplumsal cinsiyete dayalı eğitimler verildi.

‘Haklı şiddet yoktur’

Kamer Vakfı / Diyarbakır

Dicle Tantekin, Yönetim Kurulu Başkanı; 1997 yılında “haklı şiddet yoktur” sloganıyla Diyarbakır’da kuruldu. Her türlü şiddetin normalleştiği bir dönemde, şiddetsizlik kültürünün aile içinde başladığını savunan KAMER, kısa bir süre içinde Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki 23 ilde örgütlendi. Kurulduğu yıldan bu yana kent, köy demeden yıllarca dağ bayır dolaşarak kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti fark etmelerini sağlamak için çalıştı. Kadınlara şiddeti fark ettirmek, haklarını anlatmak, onları destek alabilecekleri kurum ve kuruluşlar ile buluşturmak, destek alma süreçlerine refakat ederek onları cesaretlendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu